הוועד המנהל

חברי הוועד מגיעים מחמש יבשות ומביאים איתם מקצועיות והבנה עמוקה של צורכי הקהילות בחו"ל.

הוועד יחד עם הרבנים משלבים תורה והבנת צורכי הקהילות – ליצירת תוכנית מגוונת ואקטואלית.
תפקיד הוועד הינו להבטיח ניהול שקוף ותקין.
חברי הוועד מבטיחים יציבות כלכלית לתוכנית.
חברי הוועד ישמשו כאנשי קשר בין התוכנית ובין הקהילות בהן ישרתו בוגרי התוכנית.

ראשי המכון: הרב יוסף כרמל והרב משה ארנרייך

יושבי ראש: מר סלוין סמיט, הרב דורון פרץ
סגן יושב ראש: מר דרן פלצקי

נשיאי התוכנית: 

הרב הראשי לרמת גן – הרב יעקב אריאל

ראש ישיבת הסדר הר עציון – הרב ברוך גיגי

הרב הראשי לדרום אפריקה – הרב זאב גולדשטיין

הרב הראשי לשעבר של אנגליה – הרב יונתן זקס

ראש ישיבת הסדר ברכת משה – הרב נחום א רבינוביץ

ראש ישיבת יצחק אלחנן – הרב הרשל שכטר

חברי ההנהלה:

סטיבן בלומגרת

מרק בלזברג

דוב הורוביץ

רב דוד בלקמן

רב דורון פודלשוק

מר שון מלניק

מר סמי רובין

מר ג'סטין גולדברג

עו"ד שלום ווסרטל

מר אליעזר יסלזון

מר אילן חזן

מר אריאל קוטלר