אודותינו

תוכנית "מנהיגות תורנית לעולם היהודי" שבמכון "ארץ חמדה" נוסדה בשנת תשע"ג. התוכנית מגדלת ומכשירה תלמידי חכמים בעלי יכולת הנהגה תורנית וציונית כאחד, על מנת שיצאו לשליחות משמעותית בקהילות הציוניות בתפוצות.

בעשור האחרון מתחולל שינוי בקרב הקהילות בתפוצות. השינוי מורגש בשני אופנים, בהתחזקות כללית בקיום תורה ומצוות ובחיפוש אחר קשר ציוני – משמעותי למדינת ישראל. כחלק מהשינוי המתחולל ישנה דרישה בקרב הקהילות לרבנים תלמידי חכמים, על מנת שיעמיקו את הקשר לעם ישראל ולארץ ישראל. בעקבות דרישה זו ולאחר הבנה שישנו חוסר ברבנים ציוניים בעלי הסמכה גבוהה בלימודי רבנות שיכולים לתת מענה מתאים לשינוי המתחולל בקרב אחינו שבתפוצות, הקמנו את התוכנית ל"מנהיגות תורנית לעולם היהודי".

התוכנית כוללת:

חמש שנות לימוד בהם האברכים עמלים יומם ולילה בלימוד התורה ומתוך כך גדלים להיות תלמידי חכמים. בנוסף אנו מקנים  לאברכים ארגז-כלים מלא וגדוש על מנת שיכולו להתמודד עם האתגרים הרבים והמורכבים של הקהילות שבתפוצות. התמודדויות שכוללות את הרובד הפרסונלי, הקהילתי והלאומי. אנו מאמינים שתוכנית כזאת יכולה לפתור את התסכול והבעיה שאליהן נקלעו הרבה מהקהילות בעולם.

בהנהגת המכון הגבוהה "ארץ חמדה" עומדים הרב יוסף כרמל והרב משה ארנרייך.