החזון

הכשרת דור חדש של מנהיגים, תלמידי חכמים עבור העולם, שיוכשרו בתוכנית "פוסט סמיכה" לרבנות עיר שתתמקד בנושאים הבאים:

  • תלמוד – סוגיות בעיון ורכישת כלים למדניים.
  • הלכה – התמקדות בנושאים אקטואליים.
  • מחשבת ישראל – עיסוק בכתבי גדולי הראשונים והאחרונים ויישומם בסוגיות אקטואליות בעולם המודרני.
  • תנ"ך – סוגיות בעיון ובבקיאות תוך השלכה להבנת האתגרים של זמננו.
  • קורסים במנהיגות והבנת צרכי הפרט והכלל.
  • שימוש תלמידי חכמים.

"התוכנית היא צו השעה" הרב הראשי לאנגליה הרב יונתן זקס